HÀNG IPHONE MỚI VỀ HÔM NAY

Bảng giá các dòng máy
Iphone 5

New 100%

- 16GB: 3tr8
- 32Gb: 4tr2
- 64Gb: 4tr5

Iphone 5s

New 100%
 - 16Gb: 5tr1 (Gold)
 - 32Gb: 5tr4 (Gold)
 - 64Gb: 5tr8 (Gold)

Iphone 6
New 100%
- 16GB: 12tr5 (Gold)
- 64GB: 14tr5 (Gold)

Iphone 6Plus
New 100%
- 16Gb: 13tr7 (Gold)
- 64GB: Liên hệ

Iphone 6s
New 100%
- 16Gb: 15tr2 (Rose)
- 64Gb: 17tr2 (Rose)
- 128Gb: 20tr (Rose)

Iphone 6sPlus
New 100%
- 16Gb: 16tr7 (Trắng, Đen)
- 16Gb: 17tr8 (Rose)
- 64Gb: 19tr6 (Rose)
- 128Gb: 21tr2 (Rose)

Top